GANMI 配信シングル『SHUJINKO STYLE』作詞曲・編曲で参加!

GANMI 配信シングル『SHUJINKO STYLE』

共作詞曲・編曲で参加致しました。

https://www.youtube.com/watch?v=joawF42iZrY

blue but white

blue but white

blue but white